Vi är experter på frukt och bär

Vi tänker ekologiskt

Vi har under dom senast åren aktivt sökt efter professionella ekologiska odlare inom bär och frukt. Sakta men säkert hittar vi rätt odlare att jobba med och ökar andelen Ekologiskt successivt.

Inom EU finns en gemensam märkning av ekologiska produkter som följer EU:s regelverk. Denna märkning hittar du på alla ekologiska produkter som säljs inom EU.

KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Källa: Krav

Certifikat EKO – Elsanta AB (.pdf)