Vi är experter på frukt och bär

Vi är certifierade

IP Certifiering

IP Livsmedel är en standard för produktsäkerhet. Livsmedelsföretag som är godkända enligt standarden har genomgått oberoende kontroll av livsmedelssäkerhet, hygien, spårbarhet och redlighet. Certifieringen garanterar konsumenter och kunder att våra produkter uppfyller kraven.

Eko Certifiering

EUs förordning för ekologisk produktion, EG 834/2007, är basen för de ekologiska reglerna. En certifiering enligt EUs regler ger företaget rätt att använda logotypen för ekologisk produktion, EU-lövet. Märkningen är obligatorisk på förpackningar sen den 1 juli 2010.

Våra certifikat

Certifieringsbeslut – IP Livsmedel Grundcertifiering – Helsingborg (.pdf)
Certifieringsbeslut – IP Livsmedel Grundcertifiering – Vitaby (.pdf)
Certifikat EKO – Elsanta AB (.pdf)