Vi är experter på frukt och bär

Golden Delicious (Eko)

Royal gala (Eko)

Golden Delicious (Eko)

Royal gala

Granny smith

Red Delicious

Från Trentino i nordöstra Italien hämtar vi äpplen, både konventionellt och Ekologiskt odlade som vi saluför under varumärket Consorzio.

Sortiment
Royal Gala: 65-70 2 lavs 13 kg
Royal Gala: 70-75 2 lavs 13 kg
Royal Gala: 75-80 2 lavs 13 kg

Golden Delicious: 65-70 2 lavs 13 kg
Golden Delicious: 70-75 2 lavs 13 kg
Golden Delicious: 75-80 2 lavs 13 kg

Red Delicious: 65-70 2 lavs 13 kg
Red Delicious: 70-75 2 lavs 13 kg
Red Delicious: 75-80 2 lavs 13 kg

Granny Smith: 65-70 2 lavs 13 kg
Granny Smith: 70-75 2 lavs 13 kg
Granny Smith: 75-80 2 lavs 13 kg

Braeburn: 65-70 2 lavs 13 kg
Braeburn: 70-75 2 lavs 13 kg
Braeburn: 75-80 2 lavs 13 kg

Fuji: 65-70 2 lavs 13 kg
Fuji: 70-75 2 lavs 13 kg
Fuji: 75-80 2 lavs 13 kg

EKOLOGISKT
Royal Gala: 60-70 Lösv 13 kg
Royal Gala: 70-75 2 lavs 13 kg
Royal Gala: 20x 500 gr Foodtainers

Golden Delicious: 60-70 Lösv 13 kg
Golden Delicious: 70-75 2 lavs 13 kg
Golden Delicious: 20x 500 gr Foodtainers

Red Delicious: 60-70 Lösv 13 kg
Red Delicious: 70-75 2 lavs 13 kg
Red Delicious: 20x 500 gr Foodtainers

Granny Smith: 60-70 Lösv 13 kg
Granny Smith: 70-75 2 lavs 13 kg
Granny Smith: 20x 500 gr Foodtainers

Braeburn: 60-70 Lösv 13 kg
Braeburn: 70-75 2 lavs 13 kg
Braeburn: 20x 500 gr Foodtainers

Fuji: 60-70 Lösv 13 kg
Fuji: 70-75 2 lavs 13 kg
Fuji: 20x 500 gr Foodtainers